Energielabel-Tarieven vergelijkt:
 • Goedkope energieadviseurs in jouw regio
 • Op basis van tarieven en kwaliteit
 • Een snel en goedkoop energielabel

Algemene voorwaarden - Klant Energielabel-tarieven.nl

Deze algemene voorwaarden zijn speciaal voor de klanten van energielabel-tarieven.nl. Voor adviseurs van energielabel-tarieven.nl hebben we andere voorwaarden.

Artikel 1 - Definities

Aanbod De producten en diensten die de klant via www.energielabel-tarieven.nl bij de adviseur kan kiezen.
Adviseur Een bedrijf en/of persoon dat energielabels, adviesdiensten en eventueel artikelen levert. Dit bedrijf en/of persoon gebruikt het platform energielabel-tarieven.nl voor het beschikbaar stellen van zijn diensten.
Bemiddeling Energielabel-tarieven.nl brengt vraag en aanbod van klant en adviseur samen via www.energielabel-tarieven.nl.
Certificering Alle organisaties die bij energielabel-tarieven.nl zijn aangesloten zijn bevoegd om een energielabel, afgegeven door een gediplomeerd adviseur, te mogen registreren. De organisatie doet alles wat mogelijk is om de kwaliteit van het energielabel te garanderen.
Diplomering Alle adviseurs die aangesloten zijn bij energielabel-tarieven.nl zijn individueel bevoegd om als adviseur een energielabel op te mogen stellen.
Energielabel Dit is een certificaat waarop staat hoe energiezuinig een woning of gebouw is. Het label varieert van G (zeer energie onzuinig) tot en met A+++++ (zeer energiezuinig). Er is onderscheid in een label voor woningbouw en een label voor utiliteitsbouw (bouwwerken die geen woonbestemming hebben). Er zijn twee methodes om het energielabel te bepalen: de basismethode en de detailmethode. In de meeste gevallen voldoet de basismethode. De detailmethode wordt gebruikt bij de oplevering van nieuwbouw, bij renovatie naar nieuwbouwniveau en als een omgevingsvergunning aangevraagd wordt. Alleen een gecertificeerde en gediplomeerde adviseur mag een energielabel afgeven en registreren.
Klant Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht aan de adviseur geeft via ons platform.
Opdracht De klant geeft de adviseur de opdracht de gekozen dienst uit te voeren en/of het gekozen product te leveren. Dit is vastgelegd in een overeenkomst.
Overeenkomst De afspraak die de klant met de gekozen adviseur maakt over het gekozen product of de gekozen dienst.
Platform De website, tools en andere apparaten van energielabel-tarieven.nl waarop de service beschikbaar is.
RVO Alle adviseurs die via www.energielabel-tarieven.nl een energielabel uitgeven, registreren dit label in het centrale register van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland): ep-online.nl. Alle geregistreerde energielabels kun je hier vinden.
Service Alle commerciële diensten en werkzaamheden die energielabel-tarieven.nl aanbiedt aan de klant. Zoals het publiceren van aanbod, het begeleiden van het ontstaan van overeenkomsten en het doorsturen van opdrachten naar de gekozen adviseur.


Artikel 2 - Gegevens van energielabel-tarieven.nl

Energielabel-tarieven.nl is gevestigd aan de Nijverheidstraat 5, 7511 JM Enschede en is onderdeel van Almexx BV, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08099570.


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op de service van energielabel-tarieven.nl. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het aanbod op dit platform. Op het aanbod zijn de algemene voorwaarden van de adviseur van toepassing.
 2. De klant geeft door het versturen van een aanvraag de opdracht aan de adviseur. Na akkoord van de klant en de adviseur ontstaat er een overeenkomst voor het leveren van de door de klant geselecteerde dienst of product. De klant is gebonden aan de overeenkomst en heeft geen recht op terugbetaling, behalve als de adviseur annuleert op grond van de in artikel 6 genoemde reden.


Artikel 4 - Het aanbod

 1. Energielabel-tarieven.nl publiceert het aanbod namens de adviseur op het platform. Energielabel-tarieven.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het aanbod en van de informatie van de adviseur op het platform.
 2. Energielabel-tarieven.nl publiceert de informatie van de adviseur op een duidelijke manier.
 3. Energielabel-tarieven.nl is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van het platform.


Artikel 5 - De overeenkomst

 1. Er is sprake van een overeenkomst tussen klant en adviseur op het moment dat de klant en adviseur de opdracht definitief maken.
 2. De opdracht van de klant betreft altijd 1 energielabel voor 1 woning of gebouw.
  1. Als de klant meerdere energielabels wil aanvragen voor 1 kadastraal adres, dan moet de klant per object een opdracht indienen.
 3. De opdracht kan alleen door de adviseur uitgevoerd worden als de klant correcte en volledige contact- en adresgegevens geeft bij het verzenden van de opdracht.
  1. Als er per ongeluk toch onjuistheden vermeld zijn, is de klant verplicht dit zo snel mogelijk door te geven aan energielabel-tarieven.nl en aan de adviseur.
 4. De klant is verantwoordelijk voor het correct en volledig aanleveren van de gevraagde gebouwgegevens zodra de klant de opdracht aan de adviseur geeft.
  1. Als de verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn, mag de adviseur de opdracht aanpassen naar het aanbod dat tijdens het ontstaan van de opdracht gold.
 5. De klant is na het verstrekken van de opdracht telefonisch of per e-mail bereikbaar voor de adviseur en voor energielabel-tarieven.nl.
 6. Energielabel-tarieven.nl is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht.
 7. De betaling en verdere afhandeling gebeurt tussen de klant en de adviseur. Energielabel-tarieven.nl rekent de bemiddelingskosten rechtstreeks af met de adviseur.
 8. De definitieve prijsberekening is tussen de klant en de adviseur.


Artikel 6 - Ontbinding van de overeenkomst en annulering van de opdracht

 1. De klant kan de opdracht alleen bij de adviseur annuleren als de adviseur aangeeft dat dit mogelijk is.
 2. De adviseur mag de opdracht annuleren als de klant niet bereikbaar is (via telefoon en/of e-mail).
 3. Energielabel-tarieven.nl mag namens de adviseur een opdracht weigeren en een overeenkomst annuleren als er twijfel bestaat over de juistheid of echtheid van de opdracht of contactgegevens.


Artikel 7 - Betaling

 1. Op het moment dat de overeenkomst gesloten is, zoals in artikel 5.1 is beschreven, is de klant verplicht de adviseur te betalen voor de opdracht.


Artikel 8 - Klachtenregeling

 1. De klant kan klachten over het aanbod, de opdracht of de uitvoering van de overeenkomst indienen bij de adviseur. De adviseur is verantwoordelijk voor het aanbod en de uitvoering.
 2. Klachten over de service kan de klant per e-mail melden aan info@energielabel-tarieven.nl.
  1. Klachten behandelen wij binnen 2 weken na ontvangst
 3. Klachten zoals in lid 1 en 2 zijn omschreven moeten binnen 1 maand na het constateren van het gebrek worden ingediend bij de adviseur of energielabel-tarieven.nl.

Artikel 9 - Klantreviews

 1. Na afronding van de opdracht ontvangt de klant een e-mail met de vraag om een review te schrijven voor de adviseur. Deze review kan geplaatst worden op het platform www.beoordelingen-online.nl (anoniem als dat gewenst is) of op Google.
 2. Op verzoek van de klant kan deze review herzien of verwijderd worden. Neem hiervoor contact op met info@energielabel-tarieven.nl.

Artikel 10 - Persoonsgegevens

 1. Energielabel-tarieven.nl verwerkt persoonlijke gegevens van de klant. Wij doen dit volgens het privacybeleid dat terug te vinden is op www.energielabel-tarieven.nl/privacy.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst.